Staff

CAO Guangkai

Administrative Office

caogk@jlu.edu.cn

CHE Yanxin

Language Lab

dan4119@163.com

CHENG Wenhua

Administrative Office

chengwh@jlu.edu.cn

DONG Xue

Language Lab

472448974@qq.com

JI Hong

Teaching and Research Office

jh@jlu.edu.cn

LI Lingjing

Teaching and Research Office

lilingjing@jlu.edu.cn

LI Meng

Teaching and Research Office

limeng@jlu.edu.cn

LI Xinshuang

Teaching and Research Office

xsli@jlu.edu.cn

LIU Na

Administrative Office

liuna19860203@jlu.edu.cn

LONG Manli

Language Lab

longml@jlu.edu.cn

MEI Songwei

Administrative Office

meisw@jlu.edu.cn

WANG Botao

Language Lab

wangbt@jlu.edu.cn

WANG Dongmei

Reference Room

gwzls@126.com

WANG Haiou

Language Lab

who@jlu.edu.cn

WANG Hui

Party Committee Office

w_h@jlu.edu.cn

WANG Wanhong

Teaching and Research Office

wangwanhong@jlu.edu.cn

ZHANG Danning

Language Lab

ZHANG Shuangshuang

Administrative Office

zssjlu@jlu.edu.cn

ZHANG Xiaotian

Language Lab

zhangxt@jlu.edu.cn

ZHAO Jialin

Language Lab

moto.zhao@163.com